Σχετικά με το έργο

Το πρόβλημα

Κατά την περίοδο 2015-2017, αν κοιτάξουμε το ποσοστό των γυναικών που αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην επιστήμη, θα δούμε οτι η Ευρώπη δεν βρίσκετε στις τοπ 10 χώρες, με εξαίερεση την περιοχή Saint-Martin της Ολλανδίας. Το Top 10 περιέχει: Saint-Martin (Ολλανδία) (75%), Τυνησία (58%), Αλγερία (55%), Μπενίν (55%), Ομάν (53%), Μπρουνέι (52%), Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (50%), Αλβανία, (49%) Παναμάς (49%) και Σουδάν (47%). Συνεπώς, πρέπει να σημειωθεί τεράστια πρόοδος.

Σύμφωνα με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, η πρώτη επαφή με την επιστήμη είναι καθοριστικός παράγοντας. Το PhysicsKIT4STEM είναι ένα έργο Erasmus Plus που στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων ηλικίας 11 έως 15 ετών στην επιστήμη, ειδικά μεταξύ των νέων κοριτσιών, των οποίων ο αριθμός είναι χαμηλός σε αυτόν τον τομέα σπουδών. Μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης, ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η αύξηση του αριθμού των κοριτσιών που θα γίνουν επιστήμονες.

Στόχοι

Το PhysicsKIT4STEM στοχεύει στην:

  • Ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών STEM, προσφέροντας μια πρακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία της φυσικής μέσω ηλεκτρονικών DIY κιτ.
  • Προώθηση των ισορροπημένων ως προς το φύλο τάξεων STEM και στην ενθάρρυνση των νεαρών κοριτσιών να ακολουθήσουν μαθήματα STEM στη μελλοντική τους εκπαίδευση και σταδιοδρομία.

Ομάδες στόχοι

Άμεσες ομάδες στόχοι:
  • Καθηγητές φυσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Μαθητές ηλικίας 10-15 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες
Έμμεσες ομάδες-στόχοι:
  • Επαγγελματίες STEM που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 10-15 ετών.
  • Εκπαιδευτικοί, δασκάλοι, σύμβουλοι.
  • Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης, γονείς.
  • Αρχές που μπορούν να συμβάλουν στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
  • Δίκτυα, ιδρύματα, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης

Η προσέγγιση μας

Το έργο θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς από την αρχή για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της φυσικής και για το σχεδιασμό των στοιχείων και των συστατικών του PhysicsKIT. Ακολουθώντας έναν πλήρη, επεξηγηματικό οδηγό, οι εκπαιδευτικοί θα φτιάξουν τα κιτ, ενώ το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα μαθήματα και οι υποστηρικτικοί πόροι θα τους καθοδηγήσουν σχετικά με τη χρήση του PhysicsKIT στην τάξη.

Τα κιτ DIY που θα χρησιμοποιηθούν για τον πειραματισμό σε φυσικές έννοιες και θεμελιώδεις αρχές κίνησης και δυνάμεων, ηλεκτρομαγνητισμού, κυμάτων και βαρύτητας, μαζί με βασικές κατασκευές προγραμματισμού και φυσικής πληροφορικής, συμπληρώνουν και ενισχύουν τη διδασκαλία φυσικής και STEM, προωθώντας επίσης και καινοτόμο πρακτική προσέγγιση μέσω παιχνιδιού που μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα θέματα.

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνουν προγραμματισμό και ηλεκτρονικές δεξιότητες και συνεπώς συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία του IoT και του Industry 4.0 (Βιομηχανίας 4.0). Η πρακτική προσέγγιση διδασκαλίας που υποστηρίζεται από τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ do-it-yourself θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν πιο αποτελεσματικά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω της πιο περιεκτικής συμμετοχής των παιδιών.

Καινοτομία

PhysicsKIT4STEM εκπαίδευση και υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών βασισμένων σε ΤΠΕ για τη διά βίου μάθηση (τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ενήλικες, ειδικά από γονείς). Το PhysicsKIT θα αναπτύξει πρακτικό περιεχόμενο μέσω μιας εργαλειοθήκης αισθητήρων, ηλεκτρονικών και περιφερειακών συσκευών, ενός υπολογιστή Raspberry Pi, βασικού προγραμματισμού, αρχών φυσικής πληροφορικής και ενός περιβάλλοντος μαθησιακού κινήτρου που όλα μαζί προωθούν τη διδασκαλία της φυσικής και άλλων δεξιοτήτων STEM.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα εφαρμοστεί στα παιδιά στο πλαίσιο καλά δομημένων εργαστηρίων, τα οποία θα περιλαμβάνουν συνεδρίες διαφορετικών δραστηριοτήτων. Αυτοί οι πόροι του έργου στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού επαγγέλματος. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά θα αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν και θα τους επηρεάσουν θετικά στη μελλοντική τους απασχόληση και στη κοινωνική ζωή τους ως ψηφιακοί πολίτες.

Όλα τα παραδοτέα θα έχουν τη μορφή ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και η χρήση τους θα υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή κοινότητα (PhysicsKIT Club) μέσω αποκλειστικής υποδομής.

Το έργο προωθεί την τεχνολογία ως οδηγό βελτιώσεων στην Ε & Τ χωρίς την αύξηση του χρόνου οθόνης, αλλά μέσω της πρακτικής διδασκαλίας που είναι πιο υγιεινή. 
Search