Το Ιστολόγιο Μας

Wednesday, December 1, 2021

TPM 2
Αθήνα, Ελλάδα
8 Οκτωβρίου 2021

 

Η AKNOW (Asserted Knowledge) φιλοξένησε τη συνάντηση TPM2 για το PhysicsKIT4STEM ως την τέταρτη ημέρα της εκδήλωσης LTTA στα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα, Ελλάδα.

Οι εταίροι που συμμετείχαν στο έργο (ECAM, PISTES, AKNOW, ATERMON, SCHOLE και EMPHASYS) συμμετείχαν στην εκδήλωση τόσο φυσικά όσο και εικονικά.

Η πολυάσχολη ημερήσια διάταξη περιελάμβανε πολλές δραστηριότητες που μοιράστηκαν μεταξύ των εταίρων του έργου.

Η μέρα ξεκίνησε με το εκπαιδευτικό kit PhysicsKit, όπου παρουσιάστηκε το γλωσσάρι και το διαδικτυακό αποθετήριο. Το γλωσσάρι δημιουργήθηκε έτσι ώστε να υπάρχει ένα ενοποιημένο έγγραφο με όλους τους όρους του γλωσσαρίου που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και στον οδηγό συναρμολόγησης PhysicsKIT. Αντίθετα, η ιδέα για το αποθετήριο είναι να έχει μια λίστα με επιπλέον πόρους για ανάγνωση ή πειραματισμό που θα συμπληρώνει το πρόγραμμα σπουδών, το κιτ και άλλο υλικό που αναπτύσσεται περαιτέρω.

Η εκδήλωση προχώρησε στο σχεδιασμό και την κατασκευή του PhysicsKit και τον εντοπισμό του έργου.

Στη συνέχεια, η παρουσίαση είχε μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στο PhysicsKIT Educators Handbook & Skills and Achievements Framework. Τα κύρια αποτελέσματα από αυτά τα δύο περιελάμβαναν δύο μέρη, το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού και το πλαίσιο αναγνώρισης δεξιοτήτων και επιτευγμάτων με βάση τα Ανοιχτά Σήματα.

Οι εταίροι μοιράστηκαν τις απόψεις και τα αποτελέσματα τους και ολοκλήρωσαν το υλικό για το έργο.

Μετά από ένα πολυάσχολο πρωινό πρόγραμμα, όλοι οι συνεργάτες απόλαυσαν ένα υπέροχο μεσημεριανό διάλειμμα και στη συνέχεια επέστρεψαν μαζί για να συζητήσουν τα τελευταία θέματα του TPM 2.

Αυτά τα θέματα αφορούσαν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τη μεταγραφή περιεχομένου και την ανάπτυξη LME.

Μετά το LTTA, όλοι οι εταίροι θα αρχίσουν να εργάζονται για τον επαναπροσδιορισμό και την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού μαθήματος εντός του PhysicsKIT Learning Portal ως διαδραστικό περιεχόμενο πολυμέσων εμποτισμένο με ψηφιακούς πόρους.

Ένα αποκλειστικό παράδειγμα της Πύλης Μάθησης θα αναπτυχθεί σε μια γρήγορη υποδομή για την υποστήριξη του έργου και η ομάδα εργασίας PhysicsKIT θα δημιουργηθεί ως εικονικός χώρος για τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου και τους μαθητές.

Τέλος, κάθε εταίρος αξιολόγησε τη συνολική εμπειρία τόσο του LTTA όσο και του TPM και δόθηκε η απαραίτητη ανατροφοδότηση για μελλοντική αναφορά.

Συνολικά, οι εταίροι έμειναν ικανοποιημένοι με τη ροή του έργου και υποσχέθηκαν να συναντηθούν σύντομα για την ενημερωμένη έκδοση του PhysicsKIT4STEM.

Wednesday, December 1, 2021

LTTA
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
5 - 7 Οκτωβρίου 2021

 

Η AKNOW (Asserted Knowledge) φιλοξένησε τη συνάντηση LLTA για το PhysicsKIT4STEM για 3 συνεχόμενες ημέρες στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα, Ελλάδα.

Οι εταίροι που πήραν μέρος στο έργο (ECAM, PISTES, AKNOW, ATERMON, SCHOLE και EMPHASYS) συμμετείχαν στην εκδήλωση τόσο φυσικά όσο και εικονικά.

Την πρώτη ημέρα της 5ης Οκτωβρίου, οι εταίροι έλαβαν μια γενική παρουσίαση σχετικά με τους κύριους τομείς του έργου, όπως 1) Ενημέρωση για τις τελικές και συνεχιζόμενες εργασίες, τους στόχους του έργου και σημαντικά παραδοτέα 2) Συζήτηση για τους στόχους του LTTA (πρόταση), προσαρμογή στην τρέχουσα κατάσταση και πρόοδος του έργου. 3) Εισαγωγή στα αποτελέσματα που θα χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδήλωσης.

Έλαβαν το εκπαιδευτικό τους σακίδιο O1 PhysicsKit και επίσης τον Οδηγό Συναρμολόγησης και Διαμόρφωσης, όπου έγινε μια ανασκόπηση του οπτικού οδηγού που απεικονίζει τα βήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση και τη διαμόρφωση του PhysicsKIT και των εξαρτημάτων του ώστε οι δάσκαλοι/μαθητές να μπορούν να το κατασκευάσουν στο αίθουσα διδασκαλίας.

Αργότερα, οι συνεργάτες εκπαιδεύτηκαν για το πώς να συναρμολογούν το PhysicsKIT και τα ηλεκτρονικά κιτ χρησιμοποιώντας τον οδηγό. Παρουσιάστηκαν επίσης το Raspberry Pi και πώς να χρησιμοποιούν το GPIO συνδέοντας μια σειρά αισθητήρων στο Raspberry χρησιμοποιώντας ένα breadboard.

Για τις επόμενες δύο ημέρες, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών PhysicsKit αναθεωρήθηκε στην τάξη με αισθητήρες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και περιφερειακά για τη διδασκαλία της φυσικής και την εκτέλεση πειραμάτων.

Στη συνέχεια εξέτασαν και συμπλήρωσαν όλο το γλωσσάρι όρων, λέξεων-κλειδιών και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται στη φυσική, την ηλεκτρονική, τον προγραμματισμό, τους φυσικούς υπολογιστές, αλλά και στην ανάπτυξη και κατασκευή κατασκευών.

Όλοι ενδιαφέρθηκαν πολύ για τα αποτελέσματα του έργου και μοιράστηκαν τα πολύτιμα σχόλιά τους με τους υπόλοιπους εταίρους. Αυτό που ακολούθησε το θεωρητικό μέρος, ήταν η παρουσίαση των ηλεκτρονικών κιτ κάθε συνεργάτη και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας για την ενίσχυση της κατανόησης των εννοιών της φυσικής, την επίδειξη προγραμματιστικών κατασκευών και την κατανόηση θεμάτων φυσικής.

Κάθε εταίρος παρουσίασε μία ενότητα και κάλυψε τα τέσσερα κύρια θέματα που ήταν:

- Επισκόπηση του κύριου περιεχομένου

- Σχέδια μαθήματος

- Μαθησιακά αποτελέσματα

- Πειράματα

Την τελευταία ημέρα της συνάντησης LTTA όλοι οι εταίροι ήταν ενθουσιασμένοι με τα κύρια αποτελέσματα του έργου και την εξέλιξη της διαδικασίας. Απόλαυσαν πολύ την ηλιόλουστη Αθήνα και τις όμορφες γωνιές της κάτω από την Ακρόπολη και υποσχέθηκαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους πολύ σύντομα.

Thursday, January 14, 2021

Το χάσμα μεταξύ των φύλων

Εάν σας ζητούσαν να σχεδιάσετε μια εικόνα ενός επιστήμονα σε ένα κομμάτι χαρτί, ο χαρακτήρας θα ήταν άνδρας ή γυναίκα; Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων θα σχεδίαζαν έναν άνδρα επιστήμονα καθώς οι κανόνες της κοινωνίας και τα στερεότυπα τείνουν να περιγράφουν τα επιστημονικά μαθήματα και επαγγέλματα ως αρσενικής φύσης.

Παρόλο που έχουν γίνει ενέργειες την τελευταία δεκαετία για την εξάλειψη της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην εκπαίδευση επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο κενό και ιδιαίτερα στη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το STEM.

Εικόνα 1: https://www.aauw.org/resources/research/the-stem-gap/

Παρόλο που το ποσοστό των γυναικών επιστημόνων έχει αυξηθεί παγκοσμίως, μικρό ποσοστό έχει την ευκαιρία να εργαστεί διεθνώς. Επίσης, έχουν λιγότερες ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε σχέση με τους άνδρες επιστήμονες. Επιπλέον, πληροφορίες που ανακτήθηκαν από την Eurostat δείχνουν ότι στην Ευρώπη, από το συνολικό αριθμό επιστημόνων και μηχανικών μόνο το 40% είναι γυναίκες. Υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των φύλων στους τομείς των μαθηματικών και των μεταποιητικών τομέων παγκοσμίως. Συνολικά, ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών επιστημόνων εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλός σε ολόκληρο τον κόσμο σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ο αντίκτυπος του χάσματος μεταξύ των φύλων στα κορίτσια και τις γυναίκες

Γυναίκες και κορίτσια στο STEM εξακολουθούν να αποκλείονται από την πλήρη συμμετοχή σε αυτόν τον τομέα. Η ποιότητα της εκπαίδευσής τους και τα θέματα που μελετούν επηρεάζονται από προκαταλήψεις, στερεότυπα και σεξισμό. Οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν κίνητρα για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία STEM επειδή φοβούνται ότι δεν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σε τέτοιες θέσεις εργασίας και ότι δεν θα είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες συναδέλφους τους. Άλλοι λόγοι που έχουν αναφερθεί για τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εργασίας STEM περιλαμβάνουν εχθρικά και σεξιστικά εργασιακά περιβάλλοντα, ανάθεση βαρετών καθηκόντων, κενά αμοιβών και απουσία εξέλιξης και αναγνώρισης σταδιοδρομίας. Επιπλέον, ευρήματα από άλλες μελέτες δείχνουν ότι τα στερεότυπα των φύλων στην επιστήμη επηρεάζουν αρνητικά τις φιλοδοξίες των γυναικών κια τις αποτρέπουν από το να εγγραφούν σε μαθήματα που σχετίζονται με STEM στο πανεπιστήμιο.

 

Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση STEM και οικονομική ανάπτυξη

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, η ανάγκη για επαγγελματίες STEM αναμένεται να αυξηθεί έως και 8% έως το 2025 και η απασχόληση σε θέσεις που σχετίζονται με STEM περίπου 6,5%. Έτσι, η συνεχής υποεκπροσώπηση των γυναικών στο STEM θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ταλέντων και θα αντιβαίνει στο αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ. Η μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στους τομείς της εκπαίδευσης STEM θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω τόσο της υψηλότερης παραγωγικότητας όσο και της αυξημένης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας.

 

“«Με την προώθηση της ισότητας των γυναικών, 12 τρισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να προστεθούν στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ έως το 2025»” - Dharmendra Kanani, Διευθυντής του Insights at Friends of Europe

 

Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα μαθήματα STEM θα έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στο ΑΕγχΠ σε επίπεδο ΕΕ. Ειδικότερα, θα συμβάλει στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 2,2 σε 3,0% το 2050.

Εικόνα 2: https://www.pexels.com/photo/portrait-of-female-chemical-engineer-in-laboratory-3861463/

Στις 11 Φεβρουαρίου, τα Ηνωμένα Έθνη γιόρτασαν τη διεθνή ημέρα των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη. Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν ότι «η επιστήμη και η ισότητα των φύλων είναι και τα δύο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030».

Το PhysicsKIT4STEM έχει τις λύσεις

Το πρόγραμμα Erasmus+ PhysicsKIT4STEM στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών στην επιστήμη. Το PhysicsKIT4STEM αντιμετωπίζει συγκεκριμένα το ζήτημα της ανισορροπίας μεταξύ των φύλων στις αίθουσες διδασκαλίας STEM και στοχεύει να ενθαρρύνει τα νεαρά κορίτσια να εμπλακούν σε θέματα επιστήμης και μηχανολογίας. Το έργο παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια πρακτική προσέγγιση για να διδάξουν τη φυσική μέσω κιτ DIY, ηλεκτρονικών και προγραμματισμού, που τροφοδοτούνται από έναν υπολογιστή Raspberry Pi.

Ο κύριος στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τη χρήση του PhysicsKIT για να διδάξουν στους μαθητές έννοιες Φυσικής όπως κίνηση και δυνάμεις, βαρύτητα, δόνηση και ηλεκτρισμός, μέσω της δημιουργίας hands-on κατασκευών, απλού προγραμματισμού και φυσικής πληροφορικής;
  • Ανάπτυξη ενός γλωσσάριου, που θα εξηγά τους όρους που χρησιμοποιούνται στη φυσική, τον προγραμματισμό, την ηλεκτρονική και τη φυσική Πληροφορική;
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του PhysicsKIT που τροφοδοτείται από έναν υπολογιστή Raspberry Pi, συμπληρωμένο από αισθητήρες και ηλεκτρονικά για προσομοίωση και πείραμα σε φαινόμενα Φυσικής μαζί με έναν οδηγό για την κατασκευή του;
  • Σχέδια μαθήματος που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα σπουδών για την κατασκευή κιτ και τη χρήση περιφερειακών συσκευών σε μια εκπαιδευτική πρακτική προσέγγιση παιχνιδιού;
  • Προετοιμασία ενός περιβάλλοντος μαθησιακών κινήτρων για την παράδοση του προγράμματος σπουδών σε εκπαιδευτικούς και για σκοπούς διατήρησης δεξιοτήτων;
  • Δοκιμή, επικύρωση και οριστικοποίηση του Εγχειριδίου και των πόρων του PhysicsKIT Back-pack και των εκπαιδευτικών;
  • Υποστηριξη των τελικών αποτελεσμάτων μέσω ενός αποκλειστικού εικονικού χώρου (PhysicKIT Club) που παρέχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα του έργου και την υποδομή για την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας κοινότητας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PhysicsKIT4STEM και τη σελίδα Facebook για περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά με το έργο:

Ιστοσελίδα: https://physicskit4stem.eu/ 

Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/physicskit4stem 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Search