Εναρκτήρια συνάντηση

PhysicsKit4STEM KoM

Εναρκτήρια συνάντηση

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020, η κοινοπραξία του PhysicsKIT4STEM πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση του έργου διαδικτυακά. Όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες: ECAM EPMI Graduate School of engineering (Γαλλία) καθώς και οι υπόλοιποι εταίροι για τη συνεργασία τους Pistes Solidaires (Γαλλία), Emphasys Centre (Κύπρος), Atermon (Ολλανδία) και Scholé (Πορτογαλία). 

Αυτή η παραγωγική συνάντηση επέτρεψε σε όλους τους συμμετέχοντες να συζητήσουν για τις προοπτικές τους, τους στόχους του έργου και τον καλύτερο τρόπο υλοποίησης των διαφόρων βημάτων. Το πρόγραμμα εργασίας των δύο παραδοτέων καταρτίστηκε και εγκρίθηκε. Ανυπομονούμε να δούμε το αποτέλεσμα!
Search